Als ik bij mijn mamma zou zijn, dan zou ik haar
Vertellen over de beelden van vannacht:

Het riet dat wuifde langs de kant van de weg
En al het personeel verzameld aan kop

En dan mijn vader op een boerenkar, staande
En hoe zij juichten en ik, in de

Berm, ongezien, stil bleef of hoe ik dwaalde
In een enorme hoeve

Mijn sokjes hees en weg wilde, misschien
Was mijn lief wel thuis

En als ik nu maar door liep, kwam ik er
Vanzelf maar ik bleef maar

Zoeken in stallen vol vee, op blote voeten
Ineens en zo verdrietig