Het lijkt haar een leuk idee dat als mamma van boven
Naar beneden kijkt, ze ons zo

Gezamenlijk ziet, dat ik zelfs mijn hand even over haar
Wang haal en zij even met haar

Haren leunt, dat ik, omdat zij kijkt, de taart laat staan
Maar wel mijn

Kind afsta voor nadere instrukties: dat het bijvoorbeeld
Mogelijk is de slechte dingen te

Vergeten en voor jezelf op te schrijven wat er bleef: die
Handpalm, wij samen

Of wat je wilde doen als je groter was en nauwelijks kon
Wachten tot