Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

vergeet mij niet

Misschien is het met de reakties op mijn schrijven
Wel net zo als met de bezoekers van mijn atelier:
Soms zat men een uur

Niet ter zake doende op mijn toilet, en hoewel daar
Beeld en tekst op ooghoogte hing, sprak men niet
Over de chaos daar maar

Knipoogde naar mijn kaarslicht nadat een lief het
Lichtknopje verplaatst had tot onvindbaar, daarna
Ging men rechtstreeks naar

De keuken waar altijd bijgeschonken werd zonder
Rekening te houden met mogelijke inkomsten van
De galeriehouder die

Weldoorvoed en vriendelijk lachend nimmer de indruk
Gaf van tekortkoming, misplaatstheid, hartzeer of
Zenuwen en uitermate vindbaar scheen

Toch is elk onderkomen binnen haar muren een tijdelijk
Gegeven, omlijnd met flakkerend schijnsel van een
Kaars die dooft

 

 

« »