even op
Adem komen binnen de beschutting van deze regels
En dan verder gaan

uit een log van 28 december 2011, getiteld
de verspreiding door de deuren