Ik leer van hem dat dit hetzelfde is als
Niet willen begrijpen hoe een fax werkt
En smakelijk vertellen hoe

Je eens daarbovenop zat: dit hardnekkig
Volhouden van een sociaal gedrag dat
Niet handig is en alleen

Maar dient voor die derde, niet voor
Jezelf, dat je de handleiding kwijt maakt
En de instrukties

Moedwillig verhaspelt: dit voorbijgaan
Aan je eigen groei, dit kinderlijk volharden
Van waan en weelde

En met het hoofd nog in het zand eigenlijk
Alleen maar jezelf overtuigen van andermans
Kwaliteit