Het kost me dagen, dit invoegen in mijn
Bestaande wereld, dit passen en meten in
Mijn eigen ruimte, dit

Zoeken naar woorden in mijn eigen taal
Terwijl de afstanden in dit dorp groter zijn
Dan ooit en de

Lucht breder, het ademen makkelijker, het
Lopen zonder botsen, het geluid een ruisen
En de zee bedwingbaar, en toch

Mijn wereldtaal stamelt, ik hurk binnen
De vierkante meters van zijn verblijf en
Probeer een toren van letters