De overige gezinsleden delen niet dezelfde
Ervaring, nu is dat overwegend zo en ten aanzien

Van diverse zaken maar het is opvallend dat
Mamma haar armen spreidt bij het

Van vakantie terugkomend broertje en zijn naam
Krijt en een opmerking maakt over zijn

Gewicht maar mij natuurlijk nog vanwege dat
Niet-Held zijn (zoals ze mij vorige week

Betitelde) en het vroege uur wellicht, alleen het
Verdriet uit

Achtentachtig jaar herhaalt, of is het slechts zo
Dat mijn neiging tot

Overdrijven en het verdringen van tranen en
De onbedwingbare schrijflust

Deze noodlottige combinatie met mijn mamma en
Hemel maakt?