Het is niet helemaal zoals ik het u schrijf –
Dat ben ik me bewust als twee heel

Schone mannen mijn bezit doornemen en
Wijzen op wat nalatigheden, ik zou

Dat en dit kunnen doen en dan, maar wat
Een geweldig huis

En ze wijzen met beringde vinger vanuit hun
Blauwe overal en voelen als

De boerenzonen die ik uit mijn jeugd ken, de
Klompen bij de deur

Maar het maakt me onhandig, verlegen en
Beschaamd, dit tonen van

Die onvolkomenheden en het besef dat het
Nooit helemaal is wat ik eigenlijk wil zeggen