De blik van een mooie man breekt een schatkist aan woorden open: de onvolkomenheid van dit leven, onze pogingen, de liefde.
Mijn woorden zijn mijn daden.

tekst op mijn oude website, 2006, bij “schrijven”