wat er oorspronkelijk stond, zo groot
is het onvergetelijke, heb ik veranderd
in zo klein. Daar heb ik een jaar over gedaan.
Het is hard zwijgen, een gedicht:

Herman de Coninck, uit: Ars Poetica
(O, de o! Een stijlleer in zeven lessen)