Ik dacht ‘als ik mezelf een opdracht geef’, (zoals ik dat
Vroeger onderweg ook deed, ik was een journalist bijvoorbeeld
Die een bijzonder persoon zou ondervragen, daarom moest ik
Deze

Reis ondernemen), dan komt het allemaal goed, dan is het
Logisch dat ik me – voor de duur van die opdracht –
Ondergeschikt stel aan deze procedure, omstandigheid en
Hel, dat is

Allemaal te overzien per slot van rekening, ook hoorde ik
Voortdurend een lief zeuren dat ik de realiteit onder ogen
Moest zien en of dat nu de spoelkeuken was in verzekerings-
Kantoor Z.

Dan wel mijn verweesde staat, noodlijdend en onderhavig
Dan wel de geestelijke en lichamelijke verwaarlozing door een
Nalatig persoon, het was allemaal in de orde van die grootte:
Achteraf gezien een

Onmogelijke taak maar heel bijzonder en heus uitermate
Leerzaam, zeker als ik maar bereid was me aan te passen en
De konsekwenties te dragen die het volwassen leven nu eenmaal
Met zich mee

Brengt: debilisering, onthechting, vervreemding, kadering
Inlijving, agressie en vervolgens wanhoop, machteloosheid
Depressie, dronkenschap, onheil en dan het antwoord op mijn
Vraag

log van 15 juli 2011, getiteld
opeens ook wuiven de korenhalmen