Toch heb ik nog een wens. Ik zou u willen vragen om eens zorgvuldig over uw eigen creativiteit na te denken. Velen van u zetten om ‘praktische’ redenen de eigen creativiteit aan de kant. Het valt niet binnen het terrein van een introductie om uitgebreid in te gaan op hoe en waarom mensen hun verbeeldingskracht laten varen, maar het past wel binnen deze introductie om u aan te moedigen uzelf weer te ontdekken. U bent uw creativiteit, uw verbeeldingskracht niet kwijt – u hebt het gewoon even opzij gezet.
Er zijn net zoveel manieren om die creativiteit weer te vinden als er lezers zijn, maar sta mij toe een suggestie te doen waar iedereen iets aan heeft. Maak aantekeningen over uw leven. Noem het als u wilt een dagboek, maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Schrijf  (of neem het op band op) zowel over uw observaties en emoties als over de gebeurtenissen in uw leven. Vergeet uw gevoel voor humor niet terwijl u hiermee bezig bent.
Als u dit vijftien minuten per dag doet, dan weet ik zeker dat uw verbeeldingskracht weer terugkomt. Voor degenen die hun creativiteit niet uit het oog verloren zijn, is deze oefening nuttig om het juiste perspectief te krijgen en inzicht te verwerven in zichzelf en de mensen met wie hij leeft.
Niemand zal de wereld zo ervaren als u dat doet. Niemand heeft precies dezelfde ervaringen in precies dezelfde volgorde. Iedereen is uniek, niet alleen in genetisch opzicht maar met betrekking tot alles wat er met u gebeurt of wat u gebeuren laat. Laat dat bewustzijn niet van de aarde verdwijnen als u sterft. Als u uzelf niet wilt delen met de levenden, laat dan iets achter voor degenen die deze onrustige planeet zullen bevolken nadat u bent vertrokken.
Misschien vraagt u zich af waarom ik me zo druk maak om uw creativiteit. Daar zijn twee redenen voor . Ten eerst zal ik profijt hebben van uw creativiteit. Ik bedoel niet dat u een boek moet publiceren of een schilderij verkopen. Wat ik bedoel is dat uw verbeeldingskracht u veel opwindender maakt voor uzelf en voor anderen. De tweede reden is dat mensen met verbeeldingskracht nieuwe oplossingen zullen vinden voor oude problemen. Op dit moment is het nodig dat ieder weldenkend mens naar voren stapt en meewerkt aan een veilige en gezonde toekomst. U maakt daar allemaal deel van uit. Ik zal uw bijdrage huldigen.

Rita Mae Brown: Introductie, uit: Bingo