als een gedicht niet zichzelf laat verdwijnen
in stilte
of in ’t geluid van de stilte

Adriaan Morriën, uit: Handschrift