De meeste vrouwen volstaan vandaag met bierworstjes en chips
En mannen sturen met één hand terwijl ze het bierkratje koesteren
Achterop de fiets, anderen menen een genoegen te doen met het
Tonen van wat handelsmerken als borsten en woorden en het
Resultaat is misschien evenredig, Nederland gaat ten onder in
Een woelige strijd

Ook nu weer, zegt mijn vriendinnetje en dank daarvoor en dat het
Even mooi is als toen en Wie was dat ook alweer? dat krijg je
Als er meer ballen in het spel zijn en de spelregels ongelezen ver-
Dwijnen tussen de Wintersons en boodschappenbriefjes, je kunt
Misschien, meent gekke schilder Wim, iets leren van de inter-
Punctie van die grote schrijver

Die zojuist overleden is, kende je hem? en misschien, denk ik
Iets leren van de opoffering van al die vrouwen die hun mond
Houden op het moment suprème, doelwit, doelmerk, open einde
En niet vragen ‘schat, was het buitenspel?’ en zeker niet door het
Beeld lopen met schalen vol kleine hapjes en tijgerrokjes vol
Kreukels terwijl ze

Hopen op 7-0 zodat hij straks zijn overwinning kan vieren bovenop
Haar, misschien, denkt hij, kan zij iets leren van die vrolijke
Mevrouw die ik laatst op het net vond, ogen vol spot en handen
Vol leven en kinderen en poezen en kunst in een hol vol warmte
Waar gewoon gevoetbald wordt tussen de tafelpoten en op het
Ruwe hout

En eten niet uit de mond wordt gespaard en één hand onvoldoende
Is, waar hoofdletters buitelen naar het begin van elke zin en gekte
Afgewisseld wordt met haar systeem en schrijvers en schilders even
Groot zijn en nimmer iets volstaat terwijl alles gekoesterd wordt en
Het beeld rondom alleen maar kreukels toont en een juichende
Overwinning, 0-7

log al dat neervallen in al die onveiligheid
van 13 juni 2008

voor meer voetbal, oranjegeweld of ongelijke standen:
http://aljaspaan.weblog.nl/?s=voetbal