en dan komen die prachtige regels: ‘ik zei kom dan’. Twee regels in vier woorden een hele wereld. Zo lees je de wereld niet vaak samengevat. Het verlangen naar eenheid van plaats, tijd en handeling zelden beknopter weergegeven.”

Pom Wolf in http://www.pomgedichten.nl/modules/news/article.php?storyid=4312