Tenzij ik het hier schrijf, geloof ik niet dat
Iemand weet wat ik voel, doe of

Nalaat, een armoedige kwestie wellicht of
Een weloverwogen keuze

Een vrijheid in woord en gebaar, een vogel
Van zijn plaats, een

Lege plek in bed, nog warm, tenzij ik het
Hier afbaken

Als een wak in het ijs, niemand die de kuil
Voor het vallen

Weet, ook vandaag maar geen aanduiding
Geen route, mijn ijs

Dat maar niet zachter wordt terwijl ik allang
Gele kringen vertoon