Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

overbodig

Mijn lief is heel streng, nu is dat natuurlijk
Geen overbodige luxe voor een afdwalend
Meisje dat zich opeens

Herinnert hoe zij haar zonen tilde en in haar
Grote bed lei terwijl zij tussenbeide schoof
En toen wel

Kon slapen of hoe haar stem zich verboog
Toen zij in de komvorm van haar lijf luisterden
Naar de speciale effekten die

Zij hen bereidde – zo was de film over Harry
Potter al gemaakt voordat zij in de bioscoop
Kwam – , kortom

Het is een zegen dat er een man op mijn weg
Komt zo af en toe die zegt welke kant ik op
Zou moeten gaan

Teneinde rustig, zuinig en behouden te leven
En hoewel hij me plezier gunt, van harte, is
Het zo

Jammer dat hij zichzelf buitensluit van al die
Aktiviteiten, sentimenten en dwalingen, laat
Staan, speciale effekten

 

« »