Gemengde gevoelens: het is zoiets als kleur
mengen: je hebt er méér. Je aarzelt om te kiezen.
Een oordeel is een opendeur-
dag voor de werkelijkheid,

en als alles er uiteindelijk is
hoeft dat oordeel ook niet meer:
er is zoveel rumoerige realiteit bij elkaar,
gezellig, zo zonder betekenis,

dat het wel iets lijkt. Lukraak. Stoïsch.
Omdat alles nu eenmaal zo is
en zo mag blijven. Dat verandert de zaak,

zoals poëzie. Gemengde gevoelens:
ik wil er geen enkel van missen.
Ik zie wat ik heb. Ik heb dat ik zie.

Herman de Coninck, uit: Ik zie wat ik heb. Ik heb dat ik zie.