Als zij een muur is,
dan bouwen wij daarop een zilveren tinne;
maar als zij een deur is,
dan sluiten wij haar af met cederen planken.
Ik was een muur
En mijn borsten waren als torens.
Toen werd ik in zijn ogen
Als een, die overgave aanbiedt.

Hooglied 8 : 9-10