Zij voorspelden mijn lied
ijl einde in leegte en koude –
Maar zij begrepen niet
wat heimwee kan: tot wonden
verhevigt het verouden
oog en oor, en brandschat
de taal, om te doorgronden
wat de wereld vergat.

Adriaan Roland Holst: vers 5,
uit: Een winter aan zee