Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

het goud

Is dit het? zult u zeggen, is dit
Alles dat je  na afloop kunt vertellen?

Was er niets meer dan het
Goud uit je eigen huid en

Het edel metaal uit andermans
Woorden?

Ik weet niet, zal ik u vertellen
Alleen dat ik

Veilig terugkwam maar eigenlijk
Meteen weer

Zoekraakte, ach ja, zegt u, een
Desgeoriënteerd meisje, een

Van richtingsgevoel geen besef
Van verblijf noch

Tijdsbestemd meisje, het noorden
Altijd de kant waartoe

Zij loopt, het zuiden altijd waar
Zij naar toe

Gaat, het hart altijd in het midden:
Een waaiend

Tochtgat te midden van vele
Zijwegen, right

 

 

« »