Het is niet perse noodzakelijk, hoorde ik Brodsky gisteren zeggen, dat je herinneringen gebruikt voor je werk
Soms, zei hij, ben ik alleen maar op zoek naar het volgend woord dat bij het voorafgaande woord kan passen
Soms, zei hij, ben ik alleen maar op zoek naar een vorm waarin
En soms
Nou ja, soms
Halen de herinneringen
Mijn woorden
In