Ik wilde een gedicht op een waaier schrijven,
Zoodat je de woorden je kunt toewuiven
En de strophen, wanneer je wilt blijven
Mijmren, weer achtloos dicht kunt schuiven;

Maar liever wilde ik dat ze binnen
In je gewaad geschreven stonden,
Zoodat tegelijk met batist of linnen
Mijn gedachten je streelen konden.

Ik zou deze dwaze wensch niet uiten
Als mij een krankzinnige was vervuld,
Je eenmaal zelf in mijn armen te sluiten…
Maar ik heb engelengeduld.

J.Slauerhoff : Billet Doux