Het maakte in mij een sterk verlangen wakker om te gaan reizen, er ontstond een heimwee naar de verte, dat ik nooit helemaal ben kwijt geraakt.

N.F. Spaan: Tenslotte, niet het werk alleen, uit: verleden tijd, wonen en werken, augustus 1996