Zou ik het gemerkt hebben als hij gebleven
Was, dat de handen dik worden en zo traag
Alsook dat bleke

Dragen en dat koude bijna, zou ik het gevoeld
Hebben, hand in de zijne en dan hem zachtjes
Meetrekkend naar

Daar en zou dan de overgang geleidelijker
Zijn gegaan, het verlies aan liefde minder
Intens en dan

Mijn verontschuldigingen minder oprecht, dat
Hij mij ontglipt was terwijl ik degene was die
Uit die

Bleke handen viel omdat hij simpelweg niet
Meer kon knijpen, zo traag, dik en koud en
Dat zelf niet eens in de gaten had?