gewoon omdat richtingen bij mij altijd
Naar het Noorden lopen en dus

Naar boven
(Bergen, 1967)