Alja Spaan

Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

Dag: 27 september 2017

een kluwen van bewegende delen

een kluwen van bewegende delen

Stichting Niko was de enige die reageerde op mijn herhaaldelijk rondschrijven over het voorleesproject voor ouderen, initiatief van Reuring. Na 35 jaar was ik terug op de plek waar ik als secretaresse oa alle directeuren van de verzorgingshuizen in deze gemeente van notulen voorzag. Het voorleesproject gaat in oktober van start, ook gaan we meedoen aan het Dag-en Dauwgebeuren.

een kluwen van bewegende delen

Er is zoveel afstand tussen theorie en praktijk, in huis en
buitenshuis, mijn mails en het dagelijks verkeer,

mijn presentatie en mijn lijf op zich hoewel dat laatste
voor mij een en hetzelfde is, ze moest me

zien kortom alvorens de strekking uit mijn woorden te
begrijpen en ik weet nu hoeveel er mij niet

lezen: de woonconsulent die altijd meedenkt over omgeving
en genot maar niets hoort over je buurman,

de vuilniscentrale die zo trots is op haar ondergronds systeem
maar nooit het afval door de straat ziet vliegen,

de stad die zo veel van cultuur houdt maar zich nog altijd
distantieert van haar dragers, in beider zin, en

de ontvanger van de kaartjes waarop een omcirkelde A lang
voldoende was om in ieder geval de postbode te sturen.

© 2019 Alja Spaan

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑